poh ggz

 

In onze praktijk komt per 1 april 2018 een praktijkondersteuner van de huisartsen op het gebied van geestelijke gezondheidzorg (POH GGZ).

 

Zij  heeft  de kennis en tijd om klachten van psychische aard met u te verhelderen en te bespreken.

 

Zij biedt op praktische wijze helderheid aan de situatie van het moment.

 

Door middel van gesprek of eenvoudige oefeningen richt zij zich op:

 

  • luisteren zonder oordeel zodat je ook naar jezelf leert luisteren

  • verhelderen van de situatie of probleemstelling

  • aanreiken van inzichten, uitleggen wat er in feite speelt

  • komen tot concrete stappen die uit jezelf voortkomen en haalbaar zijn

     

Soms zijn een aantal gesprekken al voldoende om de draad weer op te pakken. Wanneer de klachten wat meer tijd en speciale aandacht nodig hebben kan zij u, in overleg met uw huisarts, gericht verder verwijzen. De gesprekken worden vergoed door uw zorgverzekeraar en gaan niet van uw eigen risico af. De POH-GGZ heeft  ook beroepsgeheim.

Een folder met meer informatie ligt in de wachtkamer of kunt u vragen bij de doktersassistente.

klachten/complimenten of idee?

Wij hebben een nieuwe klachten/complimenten/ideeënbus in het halletje bij de ingang van de praktijk. Bij een klacht kunt u ook een brief opsturen t.a.v. de klachtencommissie.

Openingstijden praktijk


Het loket van de doktersassistente is ’s-morgens geopend van 8:00-12:30 en van 13:30-17:00.
Met uitzondering van de donderdag, dan is de praktijk om 12:00 uur gesloten.

Consult & Tijden

Openingstijden Apotheek

De apotheek is geopend van 13:00-17:30 elke middag.
Met uitzondering van de donderdag, dan is de apotheek van 10:00- 12:00 uur geopend.

 

De Apotheek