Elke stap telt Bru

Per oktober wordt er in Bruinisse gestart met: Elke Stap Telt. Dit is een wandelprogramma waarbij het opbouwen van de conditie en het stimuleren van sociale contacten centraal staat. Het is een initiatief van de praktijkondersteuner van Huisartsenpraktijk Bruinisse, de diëtist van Diëtheek en de fysiotherapeuten van Fysio Fit Bruinisse, die het wandelen begeleiden. Zij zijn samen met zorggroep Schouwen-Duiveland de sponsoren van dit project. Het programma duurt 10 tot 12 weken. Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij de praktijkondersteuner.

Vervanging dokter Dorrestein

I.v.m. de pensionering van dokter Dorrestein komen er in augustus en september 2 waarnemers.

Op maandag en dinsdag is dit Dhr.C.Carlier en op de woensdag en vrijdag is dit Dhr.A.Hardeman.

waarneming dr.Dorrestein

Dokter Dorrestein is van maandag 13 t/m 17 april afwezig, er wordt waargenomen door mevrouw M.van Tongeren.

veranderde openingstijden

Vanaf 1 april is de doktersassistentebalie om 8 uur open en van 13.30-15.00uur en van 15.30-17.30uur.

De apotheek gaat om 9.00uur open en 's middags van 13.30-15.00uur en van 15.30-17.30uur.

vrijdag waarneming R.vd.Valk

Op de vrijdag heeft dokter van der Valk geen spreekuur meer, wel kan hij aanwezig zijn voor administratie. De vrijdagen worden waargenomen door de heer Y-Schreuder en mevrouw E.van Keeken.

Openingstijden praktijk


Het loket van de doktersassistente is ’s-morgens geopend van 8:00-12:30 en van 13:30-17:30.
Met uitzondering van de donderdag, dan is de praktijk om 12:00 uur gesloten.

Consult & Tijden

Openingstijden Apotheek


De apotheek is ’s-morgens geopend van 10:00-12:30 en van 13:30-17:30.
Met uitzondering van de donderdag,  dan is de praktijk om 12:00 uur gesloten.

De Apotheek